HomeAnalýzyVýpočet reprodukční ceny: Na jakou částku by měla být pojištěna vaše nemovitost?

Výpočet reprodukční ceny: Na jakou částku by měla být pojištěna vaše nemovitost?

Datum:

Podobné články

Metro index 2024: Bydlení na metru opět zdražuje

Za posledních 7 let, co sledujeme cenový vývoj v...

Od rekordů k propadům: Velká analýza realitního trhu v Česku

V roce 2021 jsme byli svědky rekordního počtu prodejů bytů a domů. Naopak rok 2023 přinesl obrat o 180 stupňů, kdy se trh propadl na nejnižší úroveň za posledních osm let. Tato analýza se zaměří na to, které kraje a města zažívají největší změny a jak se mění trendy na trhu s nemovitostmi.

Reprodukční cena

V červenci 2023 spustila Česká asociace pojišťoven (ČAP) nový nástroj na výpočet reprodukční ceny. Tento nástroj, Kalkulačka orientační pojistné hodnoty nemovitostí, byl vytvořen ve spolupráci s odborníky z ČVUT.

Valuo dodržuje metodiku stanovenou ČAP, ale nabízí uživatelům několik výhod navíc. Po zadání přesné adresy se automaticky vyplní políčko pro zastavěnou plochu a umožňuje také práci s lokalitou. Uživatelé mají možnost vybírat ze čtyř různých standardů. K dispozici je také přehledný PDF výstup, který lze prezentovat klientům. Stačí vyplnit několik informací a dozvíte se, na jakou cenu by měla být nemovitost pojištěná.

Co je reprodukční cena

Reprodukční cena odráží náklady, které by byly spojeny s vytvořením identické nemovitosti od základu, včetně nákladů na materiály, práci, design, povolení, poplatky a další náklady spojené s výstavbou nebo výrobou. Reprodukční cena tedy představuje náklady na „reprodukci“ daného majetku v aktuálních cenách.

Metodika výpočtu reprodukční ceny ČAP

Výpočet reprodukční ceny se skládá z hard cost, soft cost a DPH. Hard cost se dále dělí na:

  • orientační hodnota rodinného domu (Kč/m2) ve variantě standard nebo nadstandard
  • vybavení navíc (přirážka k orientační hodnotě rodinného domu)
  • demolice (přirážka k orientační hodnotě rodinného domu)

Do soft cost se zahrnují vedlejší náklady, tzn. náklady na zařízení staveniště, projektové a inženýrské činnosti apod.) (přirážka k orientační hodnotě rodinného domu). Součástí výpočtu nejsou venkovní úpravy (tzn. přípojky inženýrských sítí a jejich součásti, oplocení, zpevněné plochy apod.).

Metodika výpočtu reprodukční ceny Valuo

Výpočet reprodukční ceny ve Valuo se skládá z nákladů na stavbu, vedlejších rozpočtových nákladů, rezervy a indexu polohy. Mezi náklady na stavbu jsou uvedeny a rozepsány zemní práce, základy a zvláštní zakládání, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchu, podlahy, izolace, tech. vybavení a zařizovací předměty a ostatní.

Do ostatních nákladů patří vedlejší rozpočtové náklady, rezerva a index polohy. U každého bodu je zde i nápověda pro lepší pochopení.

Kalkulačka reprodukční ceny ČAP

Kalkulačka se zaměřuje výhradně na rodinné domy. U těchto nemovitostí je možné specifikovat typ střechy a zda je součástí domu obytné podkroví. Je také nutné ručně zadat počet podlaží a plochu podsklepení. Uživatelé mají možnost vybrat, zda je provedení domu standardní nebo nadstandardní.

Kalkulačka reprodukční ceny Valuo

V kalkulačce je prvním krokem zadání adresy. Pokud uživatel vloží přesnou adresu, automaticky se mu doplní pole zastavěné plochy podle údajů z katastru. Následně si může vybrat typ stavebního objektu, jako je rodinný dům, rekreační objekt nebo bytový dům, a případně upřesnit podkategorii. Dále si může zvolit konstrukci objektu, ať už je to cihlová, monolitická, montovaná, dřevěná nebo jiná. Kvalitu provedení stavby lze vybrat z možností: standard, nízká, vysoká, nebo velmi vysoká. Nakonec se vyplňuje typ střechy, počet nadzemních a podzemních podlaží.

Rozdíly mezi Valuo a ČAP výpočty reprodukční ceny

Valuo
ČAP
Výpočet pro konkrétní lokalitu (včetně indexu polohy)
Výpočet bez hlediska lokality
Výpočet pro rodinné domy, bytové domy a rekreační objekty (včetně podkategorií)
Výpočet pouze pro rodinné domy
Možnost volby z několika typů konstrukcí (cihlová, monolitická, montovaná, dřevěná, jiná)
Pouze pro zděné a dřevěné konstrukce
4 standardy provedení nemovitosti (standard, nízká, vysoká, nebo velmi vysoká)
2 standardy provedení nemovitosti (standard, nad standard)
Zastavěná plocha se doplní při zadání konkrétní adresy z katastru
Nutné do výpočtu vepsat plochy
Neřeší obytné podkroví (připravuje se)
Řeší obytné podkroví
Výsledný odhad je možné upravit v sekci Další nutné náklady
Výsledek není možné upravit
Výsledek lze prezentovat klientovi v přehledném PDF výstupu
Výsledek je pouze číslo
V ceně není započteno DPH (připravuje se)
V ceně je započteno DPH

Příklady výpočtů reprodukční ceny ČAP kalkulačka vs. Valuo

Vyzkoušeli jsme na několika různých příkladech spočítat reprodukční cenu, abychom zjistili, jak se moc se od sebe tyto dvě kalkulačky odlišují.

Mostecká 70, Vtelno, 434 01 Most, Česko
ČAP: 9 113 520 Kč
Valuo: 10 673 024 Kč
Mokré 146, 370 01 Litvínovice – Mokré (zadáno v souřadnicích: 48.9662425, 14.4126822)
ČAP: 6 075 680 Kč
Valuo: 5 821 650 Kč
Na Balkáně 427, Šumburk nad Desnou
ČAP: 6 641 250 Kč
Valuo: 7 453 972 Kč
Stratov 214, Stratov
ČAP: 5 700 895 Kč
Valuo: 6 203 253 Kč
Radimovice 81, Radimovice
ČAP: 5 893 060 Kč
Valuo: 6 412 353 Kč

Spočítejte si reprodukční cenu vaší nemovitosti:

Spočítat

Jak je možné, že se tržní cena nerovná reprodukční?

Je důležité poznamenat, že reprodukční cena nemusí přesně odpovídat tržní hodnotě majetku. Tržní hodnota je definována jako cena, za kterou by se majetek prodal, pokud by kupující a prodávající dosáhli dohody. Reprodukční cena může být na základě různých faktorů, jako je poptávka a nabídka, ekonomické podmínky a další, vyšší nebo nižší než tržní hodnota.

Tržní cena a reprodukční cena nemovitosti se mohou lišit z několika důvodů

Poptávka a nabídka: Tržní cena je ovlivněna poptávkou a nabídkou na trhu. Pokud je poptávka po určitém typu nemovitosti vysoká a nabídka nízká, může tržní cena stoupat nad reprodukční cenu. Naopak, pokud je nabídka vysoká a poptávka nízká, může tržní cena klesnout pod reprodukční cenu.

Umístění: Umístění nemovitosti může mít velký vliv na tržní cenu. Nemovitosti v atraktivních lokalitách, jako jsou centra měst nebo blízkost oceánu, mohou mít vysokou tržní cenu, i když jejich reprodukční cena může být relativně nízká.

Ekonomické podmínky: Ekonomické podmínky, jako je inflace, úrokové sazby a ekonomický růst, mohou ovlivnit tržní cenu nemovitosti. V době ekonomického růstu mohou ceny nemovitostí růst rychleji než náklady na jejich výstavbu.

Další důvody, proč se tržní cena nerovná reprodukční:
  • Někdy může mít nemovitost pro kupujícího sentimentální hodnotu, která může ovlivnit jeho ochotu zaplatit více než reprodukční cenu.
  • Historická budova může mít vysokou tržní cenu kvůli svému kulturnímu významu, i když by náklady na její reprodukci mohly být relativně nízké.
  • Některé unikátní vlastnosti nemovitosti, jako je výhled nebo architektonický styl, mohou zvyšovat její tržní cenu, i když nejsou zahrnuty v reprodukční ceně. Naopak, umístění v povodňové oblasti může tržní cenu snížit.

Nejnovější články